Popusti akcije - Uslovi kupovine i podaci o firmi


Vlasnik internet portala popustiakcije.rs je kompanija Medija-Internacional Group d.o.o., Beograd koja pruža interaktivnu uslugu, organizuje portal, njegov sadržaj, pružanje usluga i promotivnu prodaju putem interneta i sprovođenje finansijskih transakcija putem portala. Vlasnik portala kompanija Medija-Internacional Group d.o.o je posrednik između partnera (privrednog subjekta) koji oglašava ponudu i krajnjeg korisnika tj. kupca usluge (korisnika portala popustiakcije.rs).

Korišćenjem sadržaja i navigacijom na portalu popustiakcije.rs smatra se da su korisnici sajta u potpunosti upoznati i saglasni sa koncepcijom ovog portala, te sa uslovima i pravilima korišćenja portala, uslovima prodaje kupona, finansijskim transakcijama, te sa poverljivosti podataka, te da samim korišćenjem portala prihvataju uslove korišćenja.

Vlasnik portala zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Vlasnik portala popustiakcije.rs - kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. vrši posredovanje pri prodaju proizvoda i usluga isključivo na teritoriji Republike Srbije prema ovlašćenju partnera / klijenata tj. privrednih subjekata koji uslugu ili proizvod oglašavaju tj. predstavljaju širokom auditorijumu preko portala popustiakcije.rs. Prodaja usluge se vrši isključivo punoletnim korisnicima.

Kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. tj. portal popustiakcije.rs nije vlasnik niti jedne usluge ili proizvoda koje su predstavljene na portalu, već predstavlja samo posrednika između prodavaca usluge koji svoju ponudu oglašavaju na portalu popustiakcije.rs i krajnjih kupaca. Na portalu se promovišu i prodaju usluge i proizvodi trećeg lica sa određenim popustom.

Prilikom kupovine određene usluge ili proizvoda klikom na polje KUPI (stavi u korpu) u okviru jedne ponude kupac tj. korisnik usluge potvrđuje da je upoznat sa uslovima korišćenja i samim tim nastaje ugovorni odnos sa partnerom, oglašivačem ponude o kupovini, te korisnik usluge preuzima punu odgovornost da plati uslugu ili proizvod.

Kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. tj. portal popustiakcije.rs oslobođen je od odgovornosti za eventualnu štetu nastalu korisniku prilikom plaćanja.

Vlasnik portala je nakon proknjižene uplate dužan da kupcu tj. korisniku usluge u roku od najviše 24 h izda vaučer tj. kupon isključivo elektronskim putem tj. putem e-maila koji predstavlja validnu identifikaciju pred partnerom tj. oglašivačem ponude na portalu. Kupac je dužan da iskoristi plaćenu uslugu kod partnera u roku iskoristivosti kupona koji je objavljen na portalu popustiakcije.rs i naznačen na samom kuponu.

U slučaju da korisnik ne iskoristi kupon u roku iskoristivosti kupona koji je objavljen na portalu i dogovoren sa partnerom, kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. nije dužna da korisniku povrati uplaćeni novac, sem ako korisnik nije sam zatražio raskid ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora tj. uplate.

Kupac usluge ima pravo da u roku od 14 dana od zaključenja ugovora tj. uplate vaučera bez navođenja razloga raskine jednostrano ugovor sa vlasnikom portala. Time se svaki kupac oslobađa svih ugovornih obaveza, a novac koji je uplatio mu se vraća.

Eventualne reklamacije korisnika vaučera kupac je dužan da pošalje isključivo elektronskim putem na mejl vlasnika portala: reklamacije@popustiakcije.rs . Važeći rok za rešavanje reklamacije je 10 dana od datuma primljene reklamacije preko date e-mail adrese. Reklamacije ne prihvatamo putem telefona.

Najstrože je zabranjeno kopiranje ili falsifikovanje kupona. Svaki kupon ima svoj jedinstven kod koji se poklapa sa imenom kupca tj. korisnika usluge i može se iskoristiti samo jednom. Kupac je dužan da prilikom korišćenja usluge na licu mesta pored odštampanog kupona koji ostavlja partneru pokaže i važeći lični dokumenat.

Vlasnik portala popustiakcije.rs, kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. nije ni u kom slučaju odgovoran za kvalitet usluge ili proizvoda koje partner tj. oglašivač nudi, s obzirom da vlasnik portala ne poseduje u svom vlasništvu usluge ili proizvode koje partner nudi. Jasno je naglašeno da je vlasnik portala samo posrednik između korisnika tj. kupca i partnera tj. oglašivača. Za sve eventualne nepravilnosti ili nedostatke usluga ili proizvoda odgovoran je isključivo partner koji uslugu nudi. Vlasnik portala nije odgovoran za tačnost podataka koje partner prikazuje u okviru svoje ponude tj. oglasa na portalu popustiakcije.rs.

Vlasnik portala popustiakcije.rs, kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. je odgovoran za zaštitu poverljivosti svih podataka korisnika i klijenata i obavezuje se da ih neće davati trećim licima.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa-e. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Vlasnik portala popustiakcije.rs će se potruditi da sajt popustiakcije.rs funkcioniše nesmetano 24 časa dnevno, ali nije odgovoran za eventualne tehničke probleme i usporavanja rada portala, kao i mogućeg kratkotrajnog prekida u radu.

Obaveza i dužnost korisnika portala je da koristi internet stranicu popustiakcije.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Vlasnik portala popustiakcije.rs nije odgovoran za sadržaj oglasnih poruka klijenta, te zadržava pravo da određene segmente oglasne poruke ukine ili promeni bez saglasnosti klijenta ukoliko isti narušavaju koncepciju portala, kao i opšta moralna i etička načela.

Korisnici ne smeju putem portala popustiakcije.rs objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih - sadržaj koji narušava ili ugrožava privatnost, političku promociju, uvredljiv i vulgaran sadržaj, koji podstiče na protivpravne aktivnosti itd... Portal popustiakcije.rs zadržava pravo da oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika tj. oglašivača i takve oglasne poruke odstrani tj. pošalje partneru na ispravku.

Celokupan materijal objavljen na stranicama portala popustiakcije.rs predstavljaju ekskluzivno i isključivo vlasništvo kompanije Medija-Internacional Group d.o.o. i portala popustiakcije.rs, te su zaštićeni zakonom. Zabranjeno je svako kopiranje, štampanje, distribucija, komercijalno iskorišćavanje ili objavljivanje sadržaja sa portala popustiakcije.rs na drugim portalima bez dozvole vlasnika portala kompanije Medija-Internacional Group. Svako kršenje zabrane ima za posledicu povredu autorskih prava ili bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva, te stoga može da proizvede pokretanja sudskih postupaka i krivičnog gonjenja.

Partner koji objavljuje oglasnu poruku tj. komercijalnu ponudu na portalu popustiakcije.rs garantuje da je nosilac prava datog materijala, te portalu popustiakcije.rs daje neograničeno i besplatno pravo tj. licencu da date materijale distribuira na portalu, da ih kopira, modifikuje, prevodi.

Kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. i portal popustiakcje.rs zadržava pravo da u svakom momentu može raskinuti poslovni odnos sa korisnikom ili partnerom.

Kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak nastalu u vezi sa korišćenjem portala popustiakcije.rs

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu proizići iz korišćenja portala popustiakcije.rs, te uslova korišćenja nadležan je trgovinski sud u Beogradu.

Registracijom na portalu popustiakcije.rs i samim otvaranje svog ličnog korisničkog naloga smatra se da je Korisnik upoznat sa uslovima korišćenja, te da ih je u celini pročitao.

Reklamacije


Poštovani korisnici usluga portala Popusti & Akcije svakako nas kontaktirajte sa eventualnim reklamacijama prilikom korišćenja usluge u kompanijama koje su oglasili ponudu na našem portalu. Bez obzira što je svaki klijent dužan da se drži detaljno svih uslova iz ponude, ponekad se dešavaju situacije u kojima korisnik usluge tj. kupac nije potpuno zadovoljan datom uslugom.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, kompanija Medija-Internacional Group i portal popustiakcije.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

Reklamacije i povraćaj novca vršimo prilikom sledećih situacija:

  • ukoliko niste iskoristili kupon do roka iskoristivosti kupona. Rok za reklamaciju je 3 dana nakon poslednjeg roka iskoristivosti kupona.
  • ukoliko Vam naš partner, oglašivač ponude čiju ste uslugu platili nije u mogućnosti da omogući realizaciju kupona na način koji je ugovoren u ponudi. Rok za reklamaciju u ovom slučaju je 14 dana.
  • ukoliko Vam naš partner, oglašivač ponude čiju ste uslugu platili nije u mogućnosti da omogući realizaciju kupona za vreme trajanja kupona, tj. do poslednjeg roka iskoristivosti kupona. Rok za reklamaciju u ovom slučaju je 14 dana.

Sve reklamacije molimo šaljite na e-mail adresu: reklamacije@popustiakcije.rs

Sigurnost plaćanja


Plaćanje usluga i proizvoda na portalu omogućeno je platnim karticama, post fin uplatnicom, e-bankingom i opštom uplatnicom.

Plaćanje platnim karticama VISA, MasterCard, Maestro korisnika portala omogućeno je preko najbezbednijeg i najsigurnijeg modela plaćanja - preko 3d Secure tehnologije i PCI DSS Level 1 Certification sistema. Prilikom segmenta plaćanja tj. unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Vlasnik portala na taj način nema uvid u podatke sa platne kartice kupca, a sama kupovina tj. plaćanje je bezbedno.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Zaštita privatnosti


Kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. posebnu pažnju obraća na zaštitu privatnosti svih naših registrovanih korisnika. Svi podaci o registrovanim članovima se čuvaju i dostupni su isključivo za internu komunikaciju u našoj kompaniji. Kompanija Medija-Internacional Group d.o.o. se obavezuje da ni na koji način neće podatke o svojim registrovanim članovima ustupiti ili prodati trećim licima.

U ime portala popustiakcije.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni na portal popustiakcije.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o konverziji


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ако imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi naše Politike zaštite privatnosti podataka i obradi podataka, molimo Vas da nas kontaktirate.

Izjava o PDV-u


Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Portal popustiakcije.rs maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne

Popusti i akcije - pretraga

Pretraga

Korpa

Popusti i akcije - Registracija

Registracija

Prijava

Popusti i akcije - login
Popusti i akcije - logo